Projecten


Muziekonderwijs op de basisschool 

Muziek maken is gezond. Je oefent er je hersens mee en door samen te spelen leer je rekening te houden met elkaar. Je komt er achter, dat je samen leuker muziek kunt maken dan alleen. De eerste stap in de richting van (samen) muziek maken is de kennismaking van kinderen met muziek. Dit proberen wij in samenwerking met de basisscholen in de gemeente Reusel-De Mierden te doen. De scholen hebben daar ieder hun eigen weg in gevonden en Stichting MOOJ probeert daar waar mogelijk ondersteuning te bieden. Denk hierbij aan instrumenten, die beschikbaar gesteld worden om kinderen kennis te laten maken of aan muzikanten, die in de klas komen om de klank van de instrumenten te laten horen.

Blazersklas en/of slagwerkklas 

Naast het muziekonderwijs op de basisschool zet Stichting MOOJ zich in om buiten schooltijd een blazers en/of slagwerkklas aan te bieden aan de kinderen die het leuk vinden om samen muziek te maken. Hiervoor hoef je nog geen muziekles te volgen bij een muziekdocent. Wij zorgen voor een muziekinstrument, dat je van ons mag lenen en een of twee dirigent(en), die samen met jullie muziek gaan maken. 

Click music 

Het Click project is een samenwerking met Click Cultuur. Dat is een buitenschools aanbod voor leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs in de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel en Eersel. Het project wordt verzorgd door Stichting MOOJ en er zal iedere keer weer een ander instrument of groep instrumenten onder de aandacht worden gebracht. Deze muzikale belevenissen vinden plaats in een van de kernen van de gemeente Reusel-De Mierden en zullen door wisselende docenten worden verzorgd.