Wat is ons doel?


Doel

Het doel van Grensdorpen is het versterken van onderlinge verbindingen en het verhogen van
onderlinge betrokkenheid  in Reusel-De Mierden. We willen mogelijk maken dat inwoners elkaar beter weten te vinden en (nog meer) dingen samen doen. 

Door dit op een toegankelijke en eigentijdse manier te doen via o.a. Grensdorpen.nl ontstaat
meer interactie en wordt de betrokkenheid in en bij het dorp vergroot. Grensdorpen.nl is een sociaal interactief online platform voor inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden en andere geïnteresseerden. Hierop kunnen inwoners en organisaties informatie, activiteiten en initiatieven plaatsen. Deze zijn daardoor beter zichtbaar en vindbaar, wat leidt tot meer verbinding en versterking.