De Dorpsraad informeert de inwoners van Hooge Mierde over de stand van zaken van allerlei projecten en activiteiten in ons mooie dorp. Dit doen we samen met jou en de gemeente!
06-53776772

Berichten