Het buurtbiljarten in Hooge Mierde bestaat uit teams uit diverse buurtschappen. Deze teams spelen jaarlijks tijdens de wintermaanden een onderlinge biljartcompetitie. De wedstrijden zijn steeds op dinsdagavond.

Berichten