Wie is stichting Mooj


Geschiedenis

Tot 2014 werden muzieklessen, het organiseren van samenspel voor alle niveaus, begeleiden van leerlingen, voorspeelavonden en de afstemming van de samenhang leerling en verenigingen voor Reusel-De Mierden verzorgd door Stichting Pulz (muziekschool). 

Stichting Pulz kwam in financiële problemen en op 11 juli 2014 werd het faillissement van Stichting Pulz uitgesproken. De nieuwe muzieksubsidieregeling van de gemeente (“het rugzakjesmodel”) voorziet alleen in individueel les. 

Hierdoor viel de organisatie van het samenspel, het voortbestaan van de jeugdorkesten (Pieporkest, Toekomstmuziek en LOCOS), de begeleiding van leerlingen, Windkracht 6 project, voorspeelavonden en de afstemming tussen muziekschool en de verenigingen weg.

Door de oprichting van Stichting MOOJ (vanuit de samenwerking van de drie muziekverenigingen van Reusel-De Mierden) zijn de twee samenspelorkesten (Locos en Toekomstmuziek) behouden gebleven en ook de ondersteuning aan school (bij de AMV-lessen).

Stichting MOOJ zet zich in om de andere zaken die zijn weggevallen ook te herstellen en verder de muzikale ontwikkeling van de jeugd in Reusel - De Mierden te laten opbloeien en te verbreden.

Doelstelling

Wij hebben in feite twee doelstellingen. Dat zijn:

  • Het behoud van de samenspelorkesten in gemeente Reusel-De Mierden als logische en leuke aanvulling op de muzieklessen, die leerlingen individueel of in kleine groepjes bij een muziekdocent kunnen krijgen.
  • Het muziekonderwijs weer/meer op de kaart brengen bij de basisscholen in de gemeente Reusel-De Mierden, zodat er een goede basis wordt gevormd voor de verdere muzikale ontwikkeling van de leerlingen in de basisschoolleeftijd in onze gemeente.

Samenwerking

Gemeente

Een belangrijke partij voor ons is gemeente Reusel-De Mierden. De gemeente heeft na het faillissement van Muziekschool Hilvarenbeek het belang van samenspel voor muziekleerlingen op waarde geschat en besloten om Stichting MOOJ subsidie toe te kennen. Deze subsidie is een jaarlijks bedrag dat de stichting ontvangt om daarmee zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan haar doelstellingen. Daarnaast heeft de gemeente in 2017 eenmalig een aanjaagsubsidie toegekend aan de stichting. Hiermee hebben wij  instrumenten kunnen aankopen die we in bruikleen kunnen geven aan leerlingen om te gebruiken tijdens hun muzikale opleiding.

Muziekdocenten

Via de website van de gemeente Reusel-De Mierden kun je een lijst vinden met muziekdocenten.

Muziekverenigingen

  • Harmonie en drumband Concordia (Reusel)
  • Muziekvereniging ONA (Lage Mierde)
  • Muziekvereniging Sirena (Hooge Mierde)